Dinsdag 17 mei

tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op moties en toezegging op terrein primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van begrotingsbehandeling OCW

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Informele Raad Cohesiebeleid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Verlenging verdragen Benin en Burundi status civiel en militair personeel NL ministerie Defensie

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Aanbieding 28e voortgangsrapportage HSL-Zuid

Inbreng feitelijke vragen
13:30 - 14:00 uur

Defensie

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:30 - 13:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbieding van het boek "FSHD heb je niet alleen"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

De verkeersveiligheid rond vervoer van goederen met landbouwtractoren

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Acht Rotterdamse scholen voor SO/VSO, tot aanbieding van petitie m.b.t. gevolgen van bezuinigingen op passend onderwijs

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

bilaterale ontwikkelingssamenwerking met Burkina Faso

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Bestuursakkoord Water (waterkwaliteit)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toezegging van een lijst van subsidies in de onderwijssector

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
16:00 - 17:00 uur

Buitenlandse Zaken

delegatie parlement Zuid-Korea

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
16:00 - 18:00 uur

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Voortzetting AO Wijzigingen asielprocedures

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
16:00 - 18:30 uur

Buitenlandse Zaken

WRR rapport minder pretentie, meer ambitie verplaatst naar 18.00 uur

Algemeen overleg
17:00 - 20:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Eerste voortgangsbericht 2011 over de aanpak van kinderpornografie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
17:00 - 18:00 uur

tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor

Vergadering tijdelijke commissie Spoor

Procedurevergadering
17:00 - 18:30 uur

commissie voor de Rijksuitgaven

Algemene Rekenkamer - (Rechtmatigheids)rapporten ter voorbereiding van het Verantwoordingsdebat op 19 mei 2011

Technische briefing
Statenlokaal  (besloten)
17:30 - 18:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Vervolg algemeen overleg Kernenergie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:00 - 21:00 uur

Buitenlandse Zaken

WRR rapport minder pretentie, meer ambitie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen