Dinsdag 8 september

tot 10:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Informele Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 september 2015

Inbreng schriftelijk overleg
13:30 - 13:45 uur

Defensie

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:30 - 13:45 uur

Financiën

Petitieaanbieding KCAF inzake o.a. handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel (op verzoek van KCAF is de petitieaanbieding geannuleerd)

Petitie
Geannuleerd
13:45 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

SRGR Alliantie inzake VN-Top over de Post-2015 ontwikkelingsagenda

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Afschrift besluit aanvraag Cappelle a/d IJssel i.h.k.v. de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 16:45 uur

politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Vergadering
Eerste Kamer  (besloten)
tot 16:00 uur

Defensie

Goedkeuring Verdrag tussen Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake integratie beveiliging luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:15 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 17:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Zweedse parlementaire delegatie

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 18:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

VN-Top inzake de Post-2015 ontwikkelingsagenda

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 18:15 uur

politieke voorbereidingsgroep IPC Energie

Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie

Vergadering
Tweede Kamer - Rommekamer  (besloten)
tot 18:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Verzoek feitelijke vragenronde over brief Europese migratieproblematiek

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen
Filters wissen