Donderdag 3 april

09:00 - 10:00 uur

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Vergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Grondbeleid

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
10:00 - 23:59 uur

Binnenlandse Zaken

Waddeneilanden

Werkbezoek
Waddeneilanden
10:00 - 23:59 uur

Buitenlandse Zaken

IPC CFSP /CSDP in Athene

Werkbezoek
Parlement Griekenland  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Bescherming van persoonsgegevens (verplaatst naar 24 april 2014)

Algemeen overleg
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:10 - 11:25 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Positie studerende moeders, alleenstaande en jonge moeders die een startkwalificatie willen behalen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
11:30 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Defensie

Wet houdende verlenging termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
12:30 - 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht (Let op: Aanvangstijdstip is gewijzigd naar 11.30 uur)

Algemeen overleg
12:30 - 15:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vmbo (Is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
12:45 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:15 - 16:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NADER - Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) - 33841

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142) (33871)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33882)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 16:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbieding monitor Zorginkoop 2014 van de NZa - 29689-498

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen