Commissievergaderingen

Woensdag 5 juni 2024

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kernenergie (VERPLAATST NAAR 3 JULI 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Waterstof, groen gas en andere energiedragers (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW - verplaatst naar 11-06-2024

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Rapporten Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoeken 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bij het Nationaal Groeifonds

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de leden Van Eijk, Vlottes, Idsinga en Vermeer om het commissiedebat Box 3 d.d. 11 juni uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Evaluatie gewijzigde Wet op de orgaandonatie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

SPOED [E-MAILPROCEDURE] - verzoek omzetten plenair debat informele Europese Top in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Kennismakingsgesprek met leden van de Raad van State

Gesprek
(besloten)