Commissievergaderingen

Vrijdag 19 april 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gemeente Den Haag - Arbeidsmigratie

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) tot uitstel van het CD Financiële Markten op donderdag 25 april

E-mailprocedure

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het Litouwse parlement m.b.t. oproep om “Russische wet” uit het Georgische parlement in te trekken

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van de leden Van Campen (VVD) en Flach (SGP) om een kabinetsreactie te vragen op het vandaag door de Europese Commissie in consultatie gebrachte voorstel voor het toestaan van RENURE

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van het lid Kostic (PvdD) om de minister van LNV om een reactie te verzoeken mbt mediabericht over Renure

E-mailprocedure
(besloten)