Commissievergaderingen

Maandag 5 februari 2024

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raadpleging - Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit de landbouw – Evaluatie (openbare raadpleging over de nitraatrichtlijn)

Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure: verplaatsen commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid van 14 februari 2024

E-mailprocedure
(besloten)