Commissievergaderingen

Donderdag 30 november 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee Legal Affairs and Human RIghts

Werkbezoek
Parijs (besloten)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Controle eerste deel processen-verbaal Tweede Kamerverkiezing 2023

Vergadering
Plenaire zaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Financiële markten (Tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (algemeen) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 27 november 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Procedurevergadering (is verplaatst naar 14 december 2023)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (vreemdelingen- en asielbeleid) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 27 november 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetboek van Strafvordering (Boek 4) (36327)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

Bespreking resultaten controle eerste deel processen-verbaal Tweede Kamerverkiezingen 2023

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)