Commissievergaderingen

Maandag 23 oktober 2023

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

IPU - 147th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Luanda Angola

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar joint ESCTD & CDSRCS

Werkbezoek
Zweden (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Europese instellingen in Brussel (GEANNULEERD)

Werkbezoek
Geannuleerd Brussel (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 23:00 uur

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Ontvangst delegatie Georgisch parlement

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek petitieaanbieding The Hague Peace Projects inzake de situatie in Israël/Palestina d.d. 24 oktober a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal...

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal