Commissievergaderingen

Vrijdag 14 juli 2023

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:00 uur

Taiwan (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Geannuleerd Taiwan (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)