Commissievergaderingen

Maandag 13 februari 2023

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds en Oekraïne, anderzijds

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Transportraad op 21 en 22 februari 2023 - verplaatst naar 16 februari 2023; Raad is verplaatst naar 27 en 28 februari 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Rondetafelgesprek de toekomst van de Euro

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] verzoek staatssecretaris in brief over woekerhandel van toegangskaarten ook in te gaan op hoge servicekosten

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek om gesprek namens de vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van Moldavië, Nicu Popescu

E-mailprocedure
(besloten)