Commissievergaderingen

Maandag 16 januari 2023

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om reactie minister JenV n.a.v. artikel in AD "te lang is probleem van rechtsextremisten gebagatelliseerd"

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Reguliere vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD)

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strategisch Vastgoedplan 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Organiseren technische briefing door de Inspectie JenV inzake onderzoek kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming

E-mailprocedure
(besloten)