Commissievergaderingen

Maandag 12 december 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Paris

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Werkbezoek aan de IND

Werkbezoek
Extern (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

peag

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Werken na pensioen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal