Commissievergaderingen

Maandag 10 oktober 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Pristina, Kosovo (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Eric Wiebes

Verhoor
Enquêtezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep CRISPR-CAS

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Mensenrechtenbeleid (verplaatst naar 20 oktober)

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad (17/18 oktober)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening lichaamsmateriaal

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie (Kamerstuk 36200-77)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng nader verslag Belastingplan 2023

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens) (TK 36211)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 22:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Wopke Hoekstra

Verhoor
Enquêtezaal