Commissievergaderingen

Maandag 13 juni 2022

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om een technische briefing door het RIVM over regionale stikstofdoelen

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek omzetten WGO Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raadpleging voor een wetgevend kader voor een duurzaam EU voedselsysteem

Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunchbijeenkomst fractiemedewerkers Wtte Waal van Stoetwegenzaal

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” (Verplaatst naar 26 september 2022)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op nadere verzoeken m.b.t. de Fraudesignaleringvoorziening

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake "Mondzorg: een goed begin is het halve werk" (35 882)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Technische briefing over het CPB rapport inzake stijgende energieprijzen en bijkomende effecten (hybride)

Technische briefing
Thorbeckezaal