Commissievergaderingen

Woensdag 16 maart 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Wijngaarden om de commissiedebatten Mijnbouw/Groningen en Leveringszekerheid van aardgas samen te voegen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[HERZIENE E-MAILPROCEDURE] Gewijzigd verzoek van het lid Van Wijngaarden met betrekking tot de commissiedebatten Mijnbouw/Groningen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de Rijksbegroting BZK (TK 30985-53)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)