Commissievergaderingen

Maandag 27 december 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Paulusma (D66) om de minister van VWS om een reactie te vragen m.b.t. de bereikbaarheid van zorg in breedste zin in Noord-Nederland

E-mailprocedure
(besloten)