Commissievergaderingen

Maandag 1 november 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Waddeneilanden

Werkbezoek
Waddeneilanden (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 23:00 uur

Pakket Belastingplan 2022

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:00 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een technische briefing te organiseren met het ministerie van EZK en de Gasunie omtrent de marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2

E-mailprocedure
(besloten)