Commissievergaderingen

Donderdag 25 februari 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Winter meeting

Werkbezoek
Wenen (besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Aanbieding en presentatie eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Aanbieding
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:45 uur

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beschikbaarheidsvergoeding OV

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader schriftelijk overleg inzake de antwoorden op vragen commissie over fiscaliteit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader schriftelijk overleg inzake de antwoorden op vragen commissie over enkele ontvangen brieven over de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie overleg inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (TK 32847-717) (verplaatst naar 1 maart 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (30985-46)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Gymnich (geannuleerd)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op het rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

IPU - Joint IPU-ASGP meeting on "The adaptation of parliaments in a time of pandemic" (on-line)

Vergadering
(besloten)