Commissievergaderingen

Vrijdag 9 oktober 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag (extra)

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 15:30 uur

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Sergeant-majoor Scheickkazerne Soesterberg (verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om het algemeen overleg AOW-onderwerpen op 15 oktober 2020 om te zetten in een notaoverleg

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Videoconference for Secretaries of delegation

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 23 oktober 2020 (verplaatst naar 15 oktober 2020)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek digitale petitieaanbieding IMVO-convenant Voedingsmiddelen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)(35578)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (TK 35590)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)