Commissievergaderingen

Vrijdag 13 maart 2020

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair (geannuleerd door het Bureau van de Luxemburgse Chambre des Deput├ęs ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Luxemburg (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie themaonderzoek toetsing en afsluiting in het voortgezet onderwijs

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Extra ingelaste Transportraad in verband met het coronavirus

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om voor het AO Rechtshandhaving een reactie te vragen aan minister BZK/Raad voor de Rechtshandhaving

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Toevoegen agendapunt aan AO Noodhulp d.d. 19 maart 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek tot uitstel van het notaoverleg over de initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven

E-mailprocedure
(besloten)