Commissievergaderingen

Vrijdag 21 februari 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

OVSE PA - Winter Meeting

Werkbezoek
Vienna (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een brief over de dode en gewonden bij een begeleid woonvorm in Wageningen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek leden Hijink en Westerveld om feitelijke vragenronde over de brief inzake reactie motie over mogelijke doorstart Hoenderloo Groep

E-mailprocedure
(besloten)