Commissievergaderingen

Maandag 27 januari 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2020

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Hoorzitting Curriculum.nu

Hoorzitting
EnquĂȘtezaal

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Vergadering

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 15:30 uur

Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot

Werkbezoek
Oirschot (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Bruins (CU) om een brief over adviezen RIVM en Commissie m.e.r.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) m.b.t. het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 11:30 - 12:45 uur

Vergadering

Vergadering
Klompezaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

verzoek ambassadeur Irak voor gesprek over situatie Irak

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) voor een RTG over Cruise-repair op donderdag 20 februari van 10.00 - 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen (35170)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers (35065)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal