Commissievergaderingen

Vrijdag 8 november 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Visit of Committee on the Civil Dimension of Sececurity (CDS) tbc

Werkbezoek
Paris and Strasbourg, France (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek tot aanbieden petitie inzake een Eerlijke Vleesprijs op 12 november (13.00 uur) i.v.m. plenaire behandeling Belastingplan 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Kröger (GL) en Van Eijs (D66) voor een technische briefing door het CPB

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlands standpunt Begrotingsraad op 15 november 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingverdrag tussen Nederland en Ierland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) om het WGO Wonen en Ruimte van 11 november 2019 te splitsen, waarbij de 2e termijn plaats vindt op woensdag 13 november 2019 van 11.00-13.00 uur. De reden hiervoor...

E-mailprocedure
(besloten)