Commissievergaderingen

Maandag 4 november 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of Committee on the Civil Dimension of Sececurity (CDS) tbc

Werkbezoek
Paris and Strasbourg, France (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

IPU - The 6th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)

Vergadering
Tokyo (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 23:00 uur

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Wonen en Ruimte (wordt conform het besluit van de procedurevergadering op 5 september jl. verplaatst naar 11 november as)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE]: Reactie bericht “Beleid mijnbouw gebaseerd op drijfzand”

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks), n.a.v. berichtgeving in de media, om de minister van LNV te vragen een notitie over het effect van het verlagen van de maximumsnelheid als oplossing voor de stikstofproblematiek aan de...

E-mailprocedure
(besloten)