Commissievergaderingen

Maandag 28 oktober 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norfolk, Virginia en Washington, United States (besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering 11:00 - 19:00 uur

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Rog om geactualiseerd overzicht van verschillen in beloning van leraren in primair en voortgezet onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel om het AO de sectorakkoorden PO en VO van 31 oktober a.s. te annuleren en de agendastukken toe te voegen aan de OCW-begrotingsbehandeling

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de voorzitter van de commissie BiZa om de procedurevergadering van 31 oktober 2019 te laten vervallen in verband met de plenaire begrotingsbehandeling BiZa (hoofdstuk VII)

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de commissie BiZA om de technische briefing over de beleidsreactie inzake de CTIVD rapporten nrs. 63 ,64 en 65 van dinsdag 29 oktober a.s. te verplaatsen naar woensdag 6 november van 12.00-13.00 en hier...

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Minister van Buitenlandse Zaken van Irak

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)