Commissievergaderingen

Vrijdag 28 juni 2019

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 00:01 - 16:00 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste en Tweede Kamer

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 08:00 - 19:00 uur

Werkbezoek werkgroep "Veranderende arbeidsmarkt"

Werkbezoek
Geannuleerd Volgt (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 08:00 - 20:00 uur

De Mariniersopleiding (CZSK)

Werkbezoek
Den Helder, Den Helder, vanaf Zr. Ms. Johan de Witt (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Reactie van de minister te verzoeken op de berichtgeving van de PO-raad inzake het afgebroken CAO-overleg primair onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)