Commissievergaderingen

Vrijdag 7 juni 2019

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the Republic of Kazakhstan for the 9 June 2019 presidential election

Werkbezoek
Kazachstan (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - The 15th meeting of DH-BIO

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

KBvG (de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders)

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Kröger (GL) reactie minister op laten staan van fundamenten olieplatforms

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Nationaal Comité 4 en 5 mei / Oranjehotel Den Haag

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Programmabeslissing ERTMS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vraagstelling wetenschappelijke factsheets Wet vliegbelasting en Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om reactie op bericht AD.nl d.d. 6 juni 2019 ‘Opening Nationaal Museum Sophiahof door de koning valt verkeerd bij deel Indische gemeenschap’

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek om het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 12 juni a.s. uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)