Commissievergaderingen

Vrijdag 1 maart 2019

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 18:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel om schriftelijk overleg over de aankoop van aandelen Air France - KLM te combineren met schriftelijk verslag over de suppletoire begroting (inbreng vrijdag 1 maart 20.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel leden Middendorp (VVD) en Van Eijs (D66) om extra informatie te vragen aan de staatssecretaris BZK n.a.v. de ontvangen rapportage van het project Renovatie Binnenhof

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Aankoop aandelen Air France-KLM

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)