Commissievergaderingen

Maandag 4 februari 2019

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek WW-fraude

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 10:00 - 22:00 uur

Werkbezoek met Benelux-Parlamentariergruppe

Werkbezoek
Enschede