Commissievergaderingen

Vrijdag 18 januari 2019

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Grüne woche

Werkbezoek
Berlijn

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

De Nederlandsche Bank (DNB)

Werkbezoek
Amsterdam (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Werkbezoeken aan Sint Eustatius en Saba (kerstreces 2018/2019)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om de brief van de staatssecretaris van SZW over de rapporten taaleis en tegenprestatie CBS 2018 d.d. 16 januari 2019 te agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet op 23 januari 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)