Commissievergaderingen

Maandag 7 januari 2019

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Zweden en het Verenigd Koninkrijk in het kader van het Jaarplan 2018 Schulden

Werkbezoek
Zweden & Verenigd Koninkrijk

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Strategisch Plan Verkeersveiligheid en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)