Commissievergaderingen

Vrijdag 23 november 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee

Werkbezoek
Helsinki (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Telecomraad (formeel) op 4 december 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beantwoording commissiebrief over de gegevens van de doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid La├žin (SP) om IenW-rampenplannen inzake Brexit z.s.m. te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)