Commissievergaderingen

Maandag 15 oktober 2018

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 139th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Geneve (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC)

Werkbezoek
San Diego en Silicon Valley (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Verzamelwet pensioenen 2019 (Kamerstuk 35015)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Kröger (GL) om het AO Leefomgeving met een uur te verlengen

E-mailprocedure
(besloten)