Commissievergaderingen

Maandag 18 december 2017

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Benelux Parlement - GUAM Parliamentary Assembly Annual Session

Werkbezoek
Georgiƫ (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:30 uur

Benoemingscommissie

Gesprek
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ster-inkomsten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Kent (SP) om namens de commissie de minister van SZW een aantal vragen voor te leggen, naar aanleiding van de ontvangen brief over het nieuwe dagloonbesluit

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Bruins (ChristenUnie) om het AO Bedrijfslevenbeleid op 21/12/2017 uit te stellen tot na het kerstreces

E-mailprocedure
(besloten)