Commissievergaderingen

Vrijdag 25 november 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meetings of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Werkbezoek
Nicosia (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek commissiebrief om reactie minister ivm AO Verwerving F-35 op 8 december 2016

E-mailprocedure
(besloten)