Commissievergaderingen

Donderdag 19 mei 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 13:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Seminar Alternatives to the immigration detention of children from a legal, practical and implementation perspective

Vergadering
Rooksalon (besloten)

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Vergadering van de tijdelijke commissie Evaluatie Wet Parlementaire Enquête (TCEWPE)

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Thuiszorgmedewerkers FNV

Petitie
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

EU-pakket anti-belastingontwijking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2016 - algemeen overleg omgezet in schriftelijk overleg op 3 mei 2016

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Algemene Rekenkamer over haar rapportage bij de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding Zeventiende jaarrapportage ‘Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Decentralisatie Wmo (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Spoor

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 26 en 27 mei 2016 en Telecomraad (formeel) op 26 mei 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek om commentaar op het rapport van de werkgroep "Benoemingen en voordrachten" (werkgroep Van Vliet)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezichtvisie en Meerjarenprogramma Autoriteit woningcorporaties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (34442)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek met deskundigen project Modernisering WvSv

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand (31560-36)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Comptabiliteitswet 2016 (34 426) (inbrengdatum verplaatst naar 26 mei 2016)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Gesprek met de directeur van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (uitgesteld; nieuwe datum nog niet bekend)

Gesprek
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam (34447) DE COMMISIE IS VOORNEMENS BLANCO VERSLAG UIT TE BRENGEN

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 24 mei 2016

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling geactualiseerde Masterplannen kantoorhuisvesting

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Raadswerkgroep Algemene Zaken

Gesprek
Na 16.00 uur Oude Zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2015

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

mensenrechten en politieke situatie Bahrein

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Van Oosten om uitstel algemeen overleg rechtspraak

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Geurts om feitelijkevragenronde over kostprijsmodel drinkwaterbedrijf

E-mailprocedure

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:30 uur

Annulering bijeenkomst inzake Rekentoets op 8 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)