Commissievergaderingen

Woensdag 6 april 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Commissiebijeenkomst

Vergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen (verplaatst naar 26 april)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Justitieel jeugdbeleid (verplaatst naar 14 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 april 2016 -datum algemeen overleg gewijzigd in 5 april 2016

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid (wordt verplaatst naar 14 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-688 (Verplaatst naar 30 maart 2016)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB

Tijd vergadering 15:45 - 22:30 uur

Interparlementair conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU (GBVB/GVDB)

Vergadering
Ridderzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Nucleaire veiligheid - verplaatst naar 12 april -

Algemeen overleg
(verplaatst)