Commissievergaderingen

Vrijdag 1 mei 2015

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nader verslag wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NAVO-Raad

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering tot 15:00 uur

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)