Commissievergaderingen

Woensdag 18 maart 2015

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (verplaatst naar 19 maart 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om reactie op de uitspraak rechter inzake apothekersbijdrage

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek Kooiman (SP) reactie minister V&J op voortgang onderhandelingen CAO Politie

E-mailprocedure
(besloten)