Commissievergaderingen

Maandag 3 februari 2014

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Beleidskader inzake het gebruik van financiële derivaten door (semi)publieke instellingen; Initiatiefnota "Derivaten beheersen" van het lid Omtzigt (CDA)

Notaoverleg

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

Notaoverleg
Thorbeckezaal