Commissievergaderingen

Donderdag 8 november 2012

tijdelijke commissie Huizenprijzen

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Clubpas (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid en Wsw/Wajong (verplaatst naar resp. 5 december en 22 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie advies cultuureducatie in het primair onderwijs

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 7 november van 11.00 tot 11.45 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (verplaatst naar 15 november 2012)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Ontvangst advocaat G. Horton van de Palestijnse tak van Defence for Children International (is GEANNULEERD)

Bijzondere procedure
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Ontvangst delegatie uit de Golfregio over mensenrechten in de Golfregio (is GEANNULEERD!)

Bijzondere procedure
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Derde Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM en resultaten Marktuitvraag Ecologie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 11

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Openbaar Vervoer (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering verplaatst naar donderdag 15 november

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Leegstand woningen en kantoren (uitgesteld naar 15 november 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Eurogroep/Ecofin Raad; Begrotingsraad (verplaatst naar woensdag 7 november 2012; zie ook de noot)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer in het kader van de begrotingsvoorbereiding SZW 2013

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) (33355)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Monitor Wet dwangsom

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Financiële derivaten woningcorporaties (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhangprocedure definitieve status baten-lastendienst FMHaaglanden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhangprocedure instellen baten-lastendienst Logius

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Rathenau instituut over het rapport Coördinatie in de topsectoren: de geplande TKI’s en hun uitdagingen is tot nader order uitgesteld.

Technische briefing
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Briefing door de Algemene Rekenkamer over 'Vorming nationale politie' en 'Jeugdzorg' (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)