Commissievergaderingen

Donderdag 1 november 2012

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Nationaal Deltacongres d.d. 1 november 2012

Werkbezoek
Rotterdam (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Politieonderwerpen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsomstandigheden (verplaatst naar 6 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

IGK 2011

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en de verhoging van de keuringsleeftijd voor oudere rijbewijshouders

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Zorg voor militairen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport Integis inzake het onderzoek naar de in- en uitkomende geldstromen van de Stichting Toeslagfonds CBR in de periode 1980 t/m 2010

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Personeelsrapportage van Defensie midden 2012

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:45 - 15:15 uur

Financiële situatie ROC Zadkine (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Extra procedurevergadering (verplaatst naar 12.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Financiën primair onderwijs (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fokuswonen en keuze van dienstverlening - 30597-260

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben - 33362 (tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden (33429-R1988)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 - 33400-XVI-6

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Briefing door Algemene Rekenkamer over rapporten Haïti en Oeganda

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Contracteerruimte AWBZ 2013 (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Fractiemedewerkersbijeenkomst ELI

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)