Commissievergaderingen

Maandag 19 december 2011

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij' - 32793-1 (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
(verplaatst)

algemene commissie Jeugdzorg

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Onderdeel Jeugdzorg van de begrotingen VWS en VenJ 2012, de stelselherziening jeugdzorg en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal