Commissievergaderingen

Maandag 12 december 2011

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 18:30 uur

Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 22:00 uur

MIRT

Notaoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

OCW-begroting 2012, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Algemene Rekenkamer over Vastgoed van het Rijk (briefing verplaatst naar 15 december)

Technische briefing
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:30 - 23:00 uur

Wet herziening ten nadele (32044) en Wet hervorming herziening ten voordele (32045)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Vergadering klankbordgroep voedselproductie (ELI)

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)