Commissievergaderingen

Donderdag 15 april 2010

Financiën

Tijd vergadering 09:00 - n.n.b. uur

Werkbezoek commissie Financiën i.h.k.v. het Spaans voorzitterschap 2010

Werkbezoek
Congress of Deputies te Madrid (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:45 - 11:45 uur

Onderzoeksscholen en promovendi

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Het concept 'De Duurzame Weg"

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Onderzoeksscholen en promovendi (verplaatst naar 9.45 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Informele Ecofin Raad (Let op: gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Resultaten PlattelandsParlement 2009

Gesprek
Statenlokaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (omgezet in schriftelijke procedure)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

HWW Zorg in Den Haag

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen

Procedurevergadering
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

IMF/Wereldbank (Let op: geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Nationale Ombudsman

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met vaststelling van de parameters voor fondsen (30413-143)

Inbreng schriftelijk overleg

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES (32282)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Screening van taxichauffeurs (31521-47)

Inbreng schriftelijk overleg

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Integraal Toezicht Jeugdzaken (31001-89)

Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

VWA

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad (en Sport) (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Kadaster (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven middels schriftelijke procedure

Procedurevergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Voortgangsrapportage Afghanistan

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal