Commissievergaderingen

Vrijdag 11 december 2009

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpregeling tot wijziging van de tarieven die dienen ter vergoeding van de kosten van werkzaamheden van de VWA inzake diervoederregelgeving

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)