Commissievergaderingen

Maandag 31 augustus 2009

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 08:00 - 23:00 uur

Schriftelijk commentaar belanghebbenden inzake Governance in de zorgsector

Schriftelijk commentaar gericht

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met Helen Clark, Administrator van UNDP

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)