Commissievergaderingen

Maandag 3 november 2008

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 19:00 uur

Spoedeisende wetsvoorstellen 31567, 31548, 31577, 31707

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 16:45 uur

Personeel

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

in Brussel met de budgetcontrolecommissie van het Europees Parlement (Cocobu)

Gesprek
Brussel (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Schoon en zuinig

Notaoverleg
Thorbeckezaal