Commissievergaderingen

Maandag 27 oktober 2008

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 16:30 uur

Onderdeel Sport van de begroting 2009 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:45 - 13:00 uur

Aanbieding boekje "De zin van woorden" door Vereniging van Schrijvers en Vertalers

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

OCW-begroting 2009, onderdeel Cultuur en subsidieplan Kunst van leven 2009 - 2012

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal