Commissievergaderingen

Vrijdag 3 oktober 2008

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Gemeente Rotterdam

Werkbezoek
Rotterdam

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OCW begroting 2009, onderdeel Cultuur

Inbreng feitelijke vragen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Subsidieplan Kunst van leven 2009-2012

Inbreng feitelijke vragen